Lev

LEV is het Hebreeuwse woord voor hart en moed. Lev - Coaching & Training wil een bijdrage leveren aan het leren leven en werken vanuit je hart. Daarvoor moet je eerst stilstaan bij wat er in je hart leeft. Dit stilstaan wordt ons, door de snelle en jachtige maatschappij waarin wij leven, niet gemakkelijk gemaakt. Lev - Coaching & Training leert je stil te staan bij wat je beweegt en motiveert en begeleidt je vervolgens om vandaaruit te leren leven en te werken.
Het is onze overtuiging dat `Leven en Werken met LEVĀ“ een integere en authentieke levensstijl tot gevolg heeft. Een levensstijl die gekenmerkt wordt door transparantie en verbondenheid met jezelf en met de ander.
Lev - Coaching & Training vindt haar inspiratie en motivatie in het christelijk geloof.
Op deze site kunt u verder lezen wie wij zijn en wat ons aanbod is.